Verstaan Jou Regte as ‘n Verbruiker onder Skuldberading: ‘n Inisiatief van AfriSkuld

Skuldprobleme kan verlammend voel, en dikwels voel mense hulpeloos en oorweldig deur die druk van krediteure. Gelukkig bied skuldberading 'n weg uit hierdie situasie. Maar, soos met enige finansiële besluit, is dit noodsaaklik dat jy jou regte as 'n verbruiker verstaan. By AfriSkuld glo ons daarin om jou toe te rus met die regte inligting en insigte, sodat jy 'n ingeligte keuse kan maak en weer skuldvry kan wees.

1. Jou Reg tot Skuldberading

Die Nasionale Kredietwet (NKW) erken die reg van 'n verbruiker om aansoek te doen vir skuldberading. Dit beteken dat jy, as 'n oorverskuldigde verbruiker, die reg het om professionele hulp met skuld te kry. AfriSkuld bied so 'n diens aan, waar ons saam met jou werk om 'n oplossing te vind vir jou skuldprobleme.

2. Jou Reg tot Beskerming teen Regsstappe

Een van die grootste voordele van skuldberading is dat dit jou teen regsstappe beskerm deur krediteure, solank jy aan die bepalings van die herstruktureerde betaalplan voldoen. Dit bied jou 'n veilige ruimte om jou finansies weer op die been te kry sonder die dreigemente van deurlopende regsaksie.

3. Jou Reg tot Hersiening van Kredietooreenkomste

Onder skuldberading kan jou kredietooreenkomste hersien word om seker te maak dat dit billik en regverdig is. Dit kan help met skuldvermindering, waar onbillike tariewe of koste verlaag of geskrap kan word.

4. Jou Reg tot Konsolidasie

Skuldkonsolidasie is 'n proses waar al jou skulde saamgevoeg word in een enkele lening met 'n meer bekostigbare maandelikse paaiement. Dit kan jou help om beter bestuur te hê oor jou skuld en potensieel 'n laer rentekoers te kry. AfriSkuld kan jou begelei deur die proses om jou skuld te konsolideer en sodoende finansiële verligting te bied.

5. Jou Reg tot 'n Billike en Regverdige Prosedure

As 'n verbruiker onder skuldberading, het jy die reg tot 'n billike en regverdige prosedure. AfriSkuld maak dit 'n prioriteit om seker te maak dat jou regte te alle tye gerespekteer en beskerm word, terwyl ons saam met jou werk om 'n skuldvrye toekoms te verseker.

6. Jou Reg tot Vertroulikheid

Jou persoonlike en finansiële inligting is privaat, en by AfriSkuld neem ons jou privaatheid ernstig op. Ons is toegewyd daaraan om jou inligting vertroulik te hou en net te gebruik in die konteks van die skuldberading proses.

7. Jou Reg tot ‘n Tweede Kans

Die doel van skuldberading is nie net om jou uit skuld te kry nie, maar ook om jou 'n tweede kans te gee. Na suksesvolle voltooiing van die skuldberading proses, sal jou kredietrekord skoongemaak word, wat jou die geleentheid gee om 'n nuwe hoofstuk in jou finansiële lewe te begin.Jou regte as 'n verbruiker is fondamenteel en noodsaaklik vir 'n suksesvolle skuldberading proses. AfriSkuld is hier om jou te begelei deur elke tree van die pad, van die eerste konsultasie tot die dag dat jy weer skuldvry staan. Deur jou regte te ken en te verstaan, kan jy 'n aktiewe rol speel in jou eie finansiële herstel en 'n beter, meer finansieel stabiele toekoms vir jouself bou. Begin vandag!

KONTAK ONS

Ons kantore

Office 102, Suite 1, East Block, Cnr Alkantrand & Lynnwood Rd, Lynnwood Manor, Pretoria, 0081.

Skakel ons

Volg ons

Hoor wat ons kliënte te sê het.

FinFix Shared Services (Edms) Bpk. wat handel as AfriSkuld geregistreer by die NCR (NCRDC3062)

Webwerf ontwikkeling deur TheFirstPage

FinFix Shared Services (Edms) Bpk. wat handel as AfriSkuld geregistreer by die NCR (NCRDC3062). (Privaatheidsbeleid/voldoen aan POPIA.) FinFix sal geen inligting met ongemagtigde partye deel nie en ook nie die inligting wat deur verbruikers verskaf word, gebruik nie, behalwe vir die beoogde doel. Verbruikers wat aan AfriSkuld -konsultante toestemming gee vir persoonlike identifikasie -inligting en AfriSkuld magtig om die verbruikers se volledige kredietrekord by enige/alle geregistreerde kredietburo's en enige ander registers wat kredietinligting van verbruikers bevat, te bekom. Verbruikers magtig FinFix ook om hul krediet- en rekeninginligting so lank as wat nodig is in hul stelsel te stoor om die funksies uit te voer soos beoog deur artikel 86 van die Nasionale Kredietwet.

Consent for Receiving Communications: When you provide your contact details to FinFix Shared Services (Pty) Ltd trading as AfriSkuld, you are agreeing to receive valuable information and updates, which may come in the form of emails, phone calls, or text messages. The nature of these communications will be related to the financial industry.

 

We commit to using your personal information exclusively for the stated purposes and will process it in line with our Privacy Policy. This policy outlines our practices for handling, storing, and protecting your data and also details your rights and the methods to exercise them. You have the right to withdraw your consent and opt out of further communications at any point by sending an email with the subject line "MARKETING OPT-OUT" to marketing1@finfix.co.za. By agreeing to these terms, you confirm that you are at least 18 years old and that you have fully understood and accepted these conditions.